رزرو هتل فضاگشت

گل در چمن یزدی

شیرینی گل در چمن یزد
یکی از شیرینی های سنتی یزد سوهان گل در چمن یزد است .که به شکل دایره وشبیه سوهان های خانگی بوده است .خود قناد ها وقتی می خواستند لوز وباقلوا ...