بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گل برجسته

گچمه بافی

گچمه بافی

استان کهکیلویه و بویراحمد

سپیدار، پازنان، لما و بوته علیا رونق فراوان دارد. بافت گچمه ترکیبی از بافت قالی و گلیم است بدین ترتیب که بعد از چله کشی در حاشیه و نقش آن از بافت قالی پیروی شده و بصورت گلهای برجسته بافته می شود. بافت زمینه نیز به صورت گلیم است که به همین خاطر" گل برجسته" آن معروف شده است. این هنر ارزشمند محصول دسترنج بانوان عشایر منطقه...