بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گل بادرنگ

ادرنگ و کاردک و شنبلید، گل‌های جشن‌های دیگان

ادرنگ و کاردک و شنبلید، گل‌های جشن‌های دیگان

گل بادرنگ: در فرهنگ‌های گیاه‌شناسی بادرنگ، به عنوان نامی برای چند گیاه آمده است. یکی از آن‌هاCitrus medica Risso است که بادررنگ مادی، بادرنگ، بادرنج، ترنگ، ترنج، یا بالنگ نیز نامیده می‌شود و درختچه‌ای از تیره مرکبات است با شکوفه‌های سفید و میوه‌های تلخ مزه و زرد رنگ شبیه لیمو یا پرتقال در ابعاد یک خربزه کوچک، که در شمال و جنوب ایران نیز می‌روید و با آن مربا یا ترشی درست می‌کنند. اما گیا...