بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گل افشان ها

گل افشان

گل افشان

استان سیستان و بلوچستان, چابهار

گل افشان ها و چشمه های آب معدنی فراوان در این منطقه به حساب می آید. سرد بودن گل و عدم وجود بخار به همراه آن تاییدی بر صحت ادعای ذکر شده است. زیرا در مناطقی که پدیده های مشابهی به علت گرمای زمین و فعالیت های آتشفشانی رخ می دهد، خروج آب گرم به همراه بخار طبیعی تر است. ...