بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گل اطلسی

رنسانس اطلسی ها در پایتخت گردشگری آسیا

رنسانس اطلسی ها در پایتخت گردشگری آسیا

شیپور مانند، قرمز رنگ با حاشیه سفید و چین دار بوده و در فصل تابستان تا پاییز ظاهر می شوند. نوع بومی آن در ایران هر چند با گلبرگ کمتر اما از عطر دلپذیری برخوردار است. گل اطلسی ساقه ای کرکدار و پرشاخه، شیپوری شکل و مخملی است و بیشتر به رنگ های سفید، قرمز، بنفش، و دو رنگ دیده می شود. اطلسی ها...