بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گلیم های تصویری

تاپستری

تاپستری

گلیم های تصویری در کارگاه های میراث فرهنگی در دستور کار قرار گرفت. نساجی که از قدیمی ترین تولیدات و مشاغل جوامع بشری به حساب می آید؛ از نخستین پارچه های زمخت و ساده ای که انسان توانست بر قامت کشیده تا از مزاحمت حشرات و گزند سرما نجات یابد تا پارچه های غیرکاربردی که صرفا برای زیبایی و تزئین تولید می کرد، قرن ها گذشته است. هدف از تولید پارچه، الزاما فراهم کردن پوشش مناسبی برای اندام آد...