بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گلیم بوشهر

سوغات بوشهر

سوغات بوشهر

استان بوشهر, بندر بوشهر

مشهورترین سوغات و محصول صنایع دستی استان بوشهر گبه و گلیم صادراتی است که در مناطق وسیعی از شهرستان‌های استان رواج دارد. مهمترین مراکز گبه بافی در استان بوشهر عبارتند از: روستاهای شول، کمالی، بهمنیاری، محمدصالحی، عباسی، فخرآوری، کلر و چهار روستایی از توابع شهرستان گناوه. پس از آن باید از عبای شتری بوشهر نام […]