بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گلستان منظومه شمسی

گلستان منظومه شمسی

گلستان منظومه شمسی

استان تهران, تهران

گلستان منظومه شمسی در حاشیه جنوبی بزرگراه همت و در ضلع جنوب بلوار چهارباغ دیدار واقع شده است. این گلستان 11هزار مترمربع مساحت دارد. گلستان منظومه شمسی دارای کالبد و فضای آسمان‌نماست که از معماری یک کره فضایی با قطر 30متر برخوردار است. در محوطه کره فضایی سفر به کهکشان‌ها نمایش داده می‌شود و قرارگیری این کره نیز در حاشیه بزرگراه همت بهترین منظر شهری را برای رویت این مجموعه از بزرگراه ه...