رزرو هتل فضاگشت

گلزار کرمان

شهر گلزار
شهر گلزار یا همان قریة العرب دهتازیان شهری است در حدود 59 کیلومتری شهرستان بردسیر شهری دورافتاده با مردمان اصیل و مهمان نواز که به نام شهر گلزار معروف شده ...