بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گلدان سرامیکی

کارگاه ۷۰۰ ساله صنایع دستی تبدیل به رستوران شد

کارگاه ۷۰۰ ساله صنایع دستی تبدیل به رستوران شد

دوباره از بانک دیگری برای مساعدت وام گرفتند اما نتوانستند وام را بازپرداخت کنند و جریمه های این وام آنقدر زیاد شد که بازپرداخت وام آنها به 86 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. تولید و فروش یک گلدان سرامیکی برای اهالی این هنر چندین ماه طول می کشد این کارگاه به دلیل داشتن معماری زیبا و استفاده از مصالح بومی برای ساخت بنا و...