رزرو هتل فضاگشت

گلاز و چهل آسیاب اشنویه

گلاز و چهل آسیاب اشنویه
گلاز و چهل آسیاب اشنویه که به چل آش (چهل آسیاب) شناخته می شود از دورافتاده ترین مناطق در شمال غربی شهرستان و از جاذبه های گردشگری اشنویه هستند. دشت ...