رزرو هتل فضاگشت

گلابتون

ده یک دوزی (برجسته دوزی)
ده یک دوزی (برجسته دوزی) در اصطلاح دوخت‌ها به نوعی دوخت، اطلاق می‌شود که نخ و سوزن از یک نقطه زمینه ده بار عبور داده شود یا ده لا نخ ...