بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گسل و کانون زلزله

زلزله ؛ پس لرزه، گسل، کانون و مرکز زلزله چیست؟

زلزله ؛ پس لرزه، گسل، کانون و مرکز زلزله چیست؟

زمین زیرپای ما هر چند سفت و ثابت به نظر می‌رسد اما در واقع در حال حرکت است. کره زمین را مثل یک هلو فرض کنید که پوست دارد، زیر آن گوشت است و در مرکز هسته. کره زمین هم سه لایه اصلی دارد، یکی همین زمین زیر پای ما است که لایه خارجی کره […]