بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گسترش فرهنگ رضوی

مشهد ، قلب گردشگری زیارت در ایران

مشهد ، قلب گردشگری زیارت در ایران

مطهر 6 - ارسال فایلهای صوتی وتصویری برنامه های روز گذشته حرم مطهر از طریق حافظه های الکترونیکی (فلش مموری ) در 4 جایگاه . خادمین فرهنگی زوار ، افزون بر موارد ذکرشده ، هراقدامی که منجر به گسترش فرهنگ رضوی گردد چه در حیطه ی خدمت در بارگاه منوررضوی و چه درمسئولیت های فردی و اجتماعی را به عنوان وظیفه و وسیله ای برای تقرب می دانند...