بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گسترش بسته بندی

تولیدات بسته بندی صنایع دستی آماده توزیع بین استانها

تولیدات بسته بندی صنایع دستی آماده توزیع بین استانها

پانزده هزار بسته بندی صنایع دستی شامل محصولات گروه بافته ها و زیراندازهای داری، منسوجات سنتی ،سفال و سرامیک و فلز آماده توزیع بین استانها است. سبزه‌میدانی درادامه با اشاره به برنامه های مدون این دفتر درخصوص گسترش بسته بندی درمحصولات صنایع دستی یادآورشد: مسابقه و جشنواره بسته‌بندی با هدف بهره‌گیری تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فروشندگان صنایع دستی دردستور کار این دفتراست که درآینده نحوه حضور و شرایط...