رزرو هتل فضاگشت

گزینه اصلی ایران

شوش گزینه اصلی ایران برای ثبت جهانی در سال 2014 است
تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ – اهواز- ایرنا- معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورگفت: شوش اصلی ترین گزینه جمهوری اسلامی ایران برای ثبت جهانی در سال ...