رزرو هتل فضاگشت

گزدشگری گیلان

کاخ میان پشته
این کاخ در میان پشته و بین دو پل انزلی و پل غازیان در محوطه و سیعی واقع شده است. گذشته کاخ میان پشته بندر انزلی قبل از احداث آن، ...