بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گزارش معاونت گردشگری

گزارش صد روزه گردشگری کشور

گزارش صد روزه گردشگری کشور

خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گردشگری ـ مرتضی رحمانی موحد در تشریح مهمترین اقدامات این معاونت در ۱۰۰ روز گذشته آغاز به کار دولت یازدهم گفت: ادارات کل این معاونت با طراحی و اجرای برنامه هایی درصدد سامان دهی مشکلات گذشته و بهبود وضعیت آینده هستند که در این خصوص تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته است. […]