بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گروه هنری

نمایش آثار طراحان برتر صنایع دستی در خانه هنرمندان ایران

نمایش آثار طراحان برتر صنایع دستی در خانه هنرمندان ایران

اصلی ویژه اصفهان و طراحی صنایع دستی آغاز شده و انتخاب طرح های رسیده به دبیرخانه این مسابقه توسط هیات دوران انجام می گیرد. به گفته وی این داوری از روی اصل آثار که همان روز توسط هنرمند یا گروه هنری در اختیار دبیرخانه قرار گرفته انجام می شود و پس از گذراندن این مرحله، آثار برگزیده در نمایشگاهی در خانه هنرمندان به نمایش عمومی گذاشته شده و در...