بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گروه نظارتی

اعزام بازرسان و ناظرین به استان‌های کشور

اعزام بازرسان و ناظرین به استان‌های کشور

واحدهای اقامتی، اماکن پذیرایی و میان راهی، مجتمع های گردشگری و هتل ها در سطح استان برای نظارت بر نحوه علکرد گروه های نظارتی سازمان ، کشور به هفت منطقه تقسیم شده است که برای هر منطقه چهار اکیپ و گروه نظارتی در نظر گرفته شده است. وی افزود: در این طرح نحوه ارایه خدمات به گردشگران، رعایت بهداشت واحدهای پذیرایی ،همخوانی نرخ ها با ارایه خدمات،...