بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گروه محیط زیست

هامون تا شهریور خشک نشود، تا زمستان دوام می آورد

هامون تا شهریور خشک نشود، تا زمستان دوام می آورد

تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ – خبرگزاری میراث فرهنگی- گروه محیط زیست- امسال آب ورودی به هامون مطلوب بوده و به طور نسبی وضعیت آبی منطقه را بهبود داده است اما به نظر می رسد در غیاب هرگونه مدیریت منابع آبی در منطقه سیستان، ممکن است این دریاچه تا شهریور ماه دوباره خشک شود. حقابه هامون، یعنی سهم آبی که توافق شده است...