بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گروه مالی گردشگری

بازتاب جهانی عضویت بانک گردشگری در ارگان رسانه‌ای UNWTO

بازتاب جهانی عضویت بانک گردشگری در ارگان رسانه‌ای UNWTO

تاریخ خبر : 1392/10/16 - به‌دنبال دیدار «رئیس گروه مالی گردشگری» با « رئیس سازمان جهانی جهانگردی» که در مادرید و به منظور بسترسازی برای توسعه فعالیت‌های فی مابین و طرح درخواست عضویت بانک گردشگری در UNWTO، ارگان رسانه‌ای رسمی این سازمان به انتشار رویداد فوق پرداخت. به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، در گزارش مذکور که در شماره دسامبر 2013 خبرنامه رسمی سازمان جهانی جهانگردی...