بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گروه جهانگردی دانشگاه مازندران

فکر بکر اساتید مازندران برای شناسایی چالش‌های گردشگری

فکر بکر اساتید مازندران برای شناسایی چالش‌های گردشگری

اعضا هیئت‌های عملی دانشگاه ها بوده و سعی کردیم در این انتخاب از لحاظ جغرافیایی کل استان را پوشش دهیم، افزود: گردشگری موضوع پیچیده‌ای است و از رامسر تا گلوگاه افرادی را برای کمک انتخاب کردیم. مدیر گروه جهانگردی دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: دکتر زا با تخصص میراث فرهنگی، تبریزی با مدرک دکترای گردشگری شهری، میرزایی با تخصص بازاریابی با هدف بازار یابی گردشگری انتخاب و جزء...