بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گروه‌های گردشگر‌

گردشگر، اراذل و اوباش نیست

گردشگر، اراذل و اوباش نیست

اوباش نیست که با او برخورد فیزیکی شود. عبدالناصر میرچی علاوه‌ بر این‌که تأکید دارد، باید با مفهوم واقعی و علمی تور آشنا شویم و با آن آشتی کنیم، معتقد است که گروه‌های گردشگر‌، گروه‌های عزاداری نیستند که سر قبر بروند‌، چون اساسا تور برای انبساط خاطر و فرح‌بخشی شکل می‌گیرد تا غبار خستگی زندگی و کار را بتکاند. ...