بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گروه‌های گردشگری

حضور دومین گروه تورگردانان خارجی در ایران

حضور دومین گروه تورگردانان خارجی در ایران

توسعه همه جانبه گردشگری و با اولویت زیرساخت‌ها و امکانات جامعه بومی‌و گردشگران مهیا کنند. در پایان تورگردانان مدعو پیشنهادهای خود را در زمینه بهبود خدمات گردشگری ارائه کردند. همچنین تعدادی از تورگردانان به برنامه‌های آتی خود برای ورود گروه‌های گردشگری از کشورهای مربوطه خود به ایران و ازجمله به شهر کرمانشاه اشاره و اظهار امیدواری کردند شهر کرمانشاه با توجه به جاذبه‌های گردشگری توانایی‌های زیرساخت گردشگری آن سهم...

خواسته تورگردانان اروپایی و آمریکایی‌ چیست؟

خواسته تورگردانان اروپایی و آمریکایی‌ چیست؟

گردشگری ما در برزیل بیش از 300 گروه گردشگری به دبی آمده و از آنجا برای گردشگری به شرق دور و قفقاز می‌روند، ولی تاکنون سفر به ایران در برنامه آنها نبوده است، اما خیلی مایل هستیم که در آینده گروه‌های گردشگری خود را به ایران نیز بفرستیم. ‌ وی افزود: مشکل اصلی برای اعزام گردشگر به ایران دریافت ویزای ایران است، چراکه سفارت...