رزرو هتل فضاگشت

گرمازدگی در مسافرت

برای جلوگیری از گرمازدگی در سفر چیکار کنیم؟
گرمازدگی به گروهی از شرایط مرتبط با دما اشاره می کند که با درجه حرارت غیر طبیعی بدن شناخته می شود. این وضعیت زمانی رخ می دهد که سیستم تنظیم ...