بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گرمابه آقا بهشتی

گرمابه آقا (بهشتی)

گرمابه آقا (بهشتی)

استان خراسان رضوی, خلیل آباد

بنای معروف به حمام آقا در بافت مرکزی شهر خلیل آباد قرار گرفته است . این بنا جزو مجموعه ابنیه تاریخی و با ارزش احداث شده در اوایل دوران پهلوی می باشد که مشتمل بر مسجد جامع کاروانسرا و دکاکین مجاور مسجد است . مطابق با وقف نامه موجود، این بنا در سال ۱۳۱۶ بنا […]