بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گرفتن پلاک مسافرت خارجی

راهنمای کاپوتاژ جهت مسافرت زمینی با اتومبیل شخصی

راهنمای کاپوتاژ جهت مسافرت زمینی با اتومبیل شخصی

اگر با اتوموبیل شخصی خود قصد مسافرت خارجی داشته باشید، باید پلاک و گواهینامه بین المللی نهیه کنید. در حال حاضر متولی صدور پلاک ترانزیت بین المللی سازمان ایرانگردی و جهانگردی می باشد. در تهران میتوانید به خیابان خرمشهر خیابان شهید عربعلی پلاک ۲ و در شهرستان ها به نمایندگی های منتخب کانون مراجعه نمایید. […]