رزرو هتل فضاگشت

گردگشری تبریز

پل آجی چای
این پل که در دوره صفوی که بر روی آجی چای (تلخه رود) واقع شده است. یکی از پل‌های مهم و تاریخی شهر تبریز و تنها گذرگاه ایران به غرب ...