بلیط هواپیما سوئیت تبریز

گردهمایی باستان شناسی

نمایش تازه ترین یافته های باستان شناسی در هفته میراث فرهنگی

نمایش تازه ترین یافته های باستان شناسی در هفته میراث فرهنگی

ترین موزه باستان شناسی کشور دربرپایی نمایشگاههای یافته های باستان شناسی در این موزه ونیزموزه های باستان شناسی استان های کردستان و همدان فعالیت قابل توجهی خواهد داشت. مهناز گرجی تصریح کرد: با توجه به برگزاری دوازدهمین گردهمایی باستان شناسی درموزه ملی ایران،این موزه با مشارکت پژوهشکده باستانشناسی در برپایی نمایشگاهی از یافته های باستان شناسی سال 91مکشوفه از 19 محوطه تاریخی از سراسر کشورفعالیت مستقیم داشته...