بلیط هواپیما

گردشگر حیاطی

از سود نفت فقط دودش به چشم ما می رود

از سود نفت فقط دودش به چشم ما می رود

سخت شهر نمونه گردشگری می شود وی به تعیین شهر نمونه گردشگری در استان اشاره داشت و گفت: شهر نمونه گردشگری الزامات و نکات مهمی دارد که توجه به اکوسیستم و طبیعت آن برای سرمایه گذار و گردشگر حیاطی و مثمر ثمر است. مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری به ثبت شهر سی سخت به عنوان شهر نمونه گردشگری در کارگروه گردشگری استان خبر داد...