بلیط هواپیما

گردشگر بریتانیایی

از سیاست تا لیگ برتر در سفر گردشگر بریتانیایی به ایران

از سیاست تا لیگ برتر در سفر گردشگر بریتانیایی به ایران

فرهنگی – بین‌الملل ـ‌ باوجود این که مقامات بریتانیایی نسبت به سفر شهروندان انگلیسی به ایران همچنان محتاط هستند، رفتار دوستانه مردم با گردشگر خارجی و تمایل به گفتگو با آن‌ها درباره همه چیز از سیاست گرفته تا لیگ برترفوتبال، گردشگر بریتانیایی را شیفته ایران کرده و او که به تازگی از ایران دیدارکرده، این سفر را با واژه "شگفت انگیز" توصیف می‌کند. ...