بلیط هواپیما

گردشگر از یک سفر

در جست‌وجوی شادی

در جست‌وجوی شادی

دیگر اوضاع گردشگری کویر به از این باشد. همه انواع گردشگری برای تجربه شادی از نوع پرتحرکش نیستند؛ همه جاذبه‌های گردشگری برای آنکه مقصد یک تور شاد باشند، مناسب نیستند و اصلا خوب نیست که همه انتظارات و توقعات یک گردشگر از یک سفر، به شاد بودنش ختم شود. قطعا تقاضای گردشگران از شادی بسیار ژرف‌تر و پرمعنی‌تر از چیزی است که در قالب تورهای شاد به آنها ارائه می‌شود....