رزرو هتل فضاگشت

گردشگری یبهبهان

غار خفاش بهبهان
این غار در «تنگ تکاب» شهرستان بهبهان واقع شده است و در میان ساکنین راجع به آن افسانه‌های زیادی رواج دارد. در سمت راست دهانة تنگ این غار کتیبه‌ای تاریخی ...