رزرو هتل فضاگشت

گردشگری کوهپایه

روستای امام زاده قاسم کوهپایه
روستای امامزاده قاسم کوهپایه، روستایی تاریخی است که در دربخش کوهپایه اصفهان واقع شده است . نام روستا از همان امامزاده لازم التعظیم که فرزند امام کاظم (ع )است و ...
روستای علون آباد
علون آباددهی است از دهستان حومه ٔ بخش کوهپایه ٔ شهرستان اصفهان واقع در 5 هزارگزی شمال کوهپایه و 5 هزارگزی شمال راه شوسه ٔ اصفهان به یزد. عُلون آباد: ...
روستای تودشک
تودشک در بخش کوهپایه از شهرستان اصفهان ودر فاصله ۹۰ کیلومتری شرق مرکز استان قرار دارد. این شهر در سال ۱۳۸۰ از تلفیق نقاط تودشک، تودشکچوئیه، صادق آباد، رجان، مزرعه ...
روستای جزه
جزه (اصفهان)، روستایی از توابع بخش کوهپایه شهرستان اصفهان در استان اصفهان ایران است.این روستا در دهستان جبل قرار دارد . روستای جزه دارای آب و هوایی خشک است زیرا ...
روستای کردآباد کوهپایه
روستای کردآباد از توابع بخش کوهپایه و شهرستان اصفهان است . به گفته اهالی ، نام روستا (کردآباد) در اصل با ضمه "ک " یعنی کُردآباد بوده که به تدریج ...