رزرو هتل فضاگشت

گردشگری کشاورزی بلوچستان

بلوچستان
بهره‌مندی از ظرفیت گردشگری کشاورزی رویکرد نوینی است که در راستای ایجاد اشتغال و توسعه پایدار استان نقش مؤثری خواهد داشت.خشکسالی‌های متوالی در استان سیستان و بلوچستان کاهش تولیدات باغی ...