بلیط هواپیما

گردشگری چهارمحال

سامان، نگین گردشگری چهارمحال و بختیاری

سامان، نگین گردشگری چهارمحال و بختیاری

شهرستان سامان را باید شهرستان شکوفه‌های بهاری، کمربند سبز حاشیه زاینده‌رود و نگین گردشگری چهارمحال و بختیاری معرفی کرد. سامان یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری و مرکز شهرستان سامان است. شهر سامان در حاشیه دامنه شرقی کوه شیراز و در فاصله بسیار نزدیکی از رود زاینده‌رود قرار دارد. شهرستان سامان دیار شاعران بزرگی چون دهقان سامانی، عمان سامانی، افلاکی سامانی، نیسان سامانی،...