رزرو هتل فضاگشت

گردشگری و فرهنگی

« بهشتی » از کشف جدیدش کی رونمایی می‌کند؟
تاریخ خبر : 1392/11/5 - حدود چهارماه از سپرده شدن مسوولیت تشکیل کمیته‌ی « برند گردشگری » به «سیدمحمد بهشتی» می‌گذرد، اقدامی که خود بهشتی از آن به‌عنوان یک کشف ...