رزرو هتل فضاگشت

گردشگری و بازاریابی

4 برنده جوایز نوآوری UNWTO
سیزدهمین جشن جوایز سازمان جهانی گردشگری 17 و 18 ژانویه سال‌جاری و با اعلام مکزیک، بلژیک، هند و هلند به عنوان پرنده در 4 بخش، در شهر مادرید اسپانیا برگزار ...