رزرو هتل فضاگشت

گردشگری همدان جاهای دیدنی ایران

بازیهای محلی همدان
بازی‌های استان همدان عبارتند از: آبجی گلبهار، آقا سلام، اتلماقویش، الک زنبه، اینچیله بادام قاجده بیردام، بازی قلاغه، ترکه‌بازی، تنوره تنوره، دُرنه، دستمال گوتورده، دوز، زو، شاتی‌شوتی، صید و حصار، ...