رزرو هتل فضاگشت

گردشگری هشتگرد

روستای فشند
روستای فشند در شمال هشتگرد و با فاصله 8 کیلومتری آن واقع است. حدود 2500 نفر جمعیت ساکن در روستا دارد و حدود 3000 از اهالی این روستا نیز در ...