رزرو هتل فضاگشت

گردشگری نصرآباد

ذکر
ذکــر ذکر در لغت به معنای یادآوری است و گاهی به مفهوم کلی عبادت به کار می رود. در قرآن کریم این واژه به معنای نماز و یکی از نام ...