رزرو هتل فضاگشت

گردشگری نشتا

روستای تیل برده سر
در سر راه جاده اصلی عباس آباد به تنکابن قرار دارد و در چهار کیلومتری بخش نشتا و شش کیلومتری شهرستان تنکابن واقع شده است و دارای دو کیلومتر خط ...