رزرو هتل فضاگشت

گردشگری موسیقی

ساز تنبور
ساز تنبور یکی از سازهای زهی است که در آن سیم‌ها از روی دسته‌ای بلند و کاسه‌ای عبور کرده‌ و با ضربه انگشتان به صدا درمی‌آید.این ساز از صدایی خاص ...
گردشگری موسیقی
به گزارش ایرنا، موسیقی در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد و به دوران ایران باستان باز می‌گردد. ایران خاستگاه موسیقی‌هایی غنی و متنوع است و موسیقی سنتی ایران به عنوان یکی ...
آواز دشتی
آوازدشتی از آوازها و متعلقات دستگاه شور است که آنرا آواز چوپانی نیز نامیده اند. آواز دشتی به طور کلی دارای دو حوزه درآمد و اوج می باشد. که متغییر ...
ایران در توریسم موسیقی چیزی در چنته دارد؟!
تاریخ خبر :1393/10/10-خبرگزاری میراث فرهنگی- گروه فرهنگ و هنر- گردشگری موسیقی یکی از زیرمجموعه های صنعت گردشگری که در تمام دنیا دارای اعتبار است و نقشی تعیین کننده در سیاستگذاری ...