رزرو هتل فضاگشت

گردشگری موسیقی کرمانشاه

گردشگری موسیقی
به گزارش ایرنا، موسیقی در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد و به دوران ایران باستان باز می‌گردد. ایران خاستگاه موسیقی‌هایی غنی و متنوع است و موسیقی سنتی ایران به عنوان یکی ...