رزرو هتل فضاگشت

گردشگری مراوه تپه

آبشار بالی قایه
بالی قایه به معنای کوه دارای عسل است. در حدود 200 متری روستای بالی قایه کوهی وجود دارد که کندوهای طبیعی عسل در آن بوده که نام روستا از آن ...