رزرو هتل فضاگشت

گردشگری مجلس

رایزنی تشکل‌های گردشگری و قول‌ مجلسی‌ها
تاریخ خبر : 1394/2/12 - تعدادی از اعضای انجمن‌های غیر دولتی گردشگری به صحن مجلس رفتند و در دو دیدار جداگانه با رییس فراکسیون گردشگری مجلس و رییس کمیسیون امور ...