رزرو هتل فضاگشت

گردشگری قطرویه

شهر قطرویه
مرکز بخش قطرویه از توابع شهرستان نی ریز از استان فارس به طول جغرافیایی 54 و 42 و عرض جغرافیایی 29 و 9/0 وارتفاع 1590 متری از سطح دریا قطره ...