رزرو هتل فضاگشت

گردشگری قاسم آباد

نوروز در روستای قاسم آباد یزد
شاید زرتشتیان در طول تاریخ بیشترین کوشش را برای نگهداری جشن نوروز که بخشهایی از آن به آیین‌های دینی آنان تعلق دارد داشته‌اند. با این وجود امروزه آیین‌های نوروزی در ...