رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

گردشگری فینسک

" فینسک " تنها روی کاغذ، روستای گردشگری است
تاریخ خبر : 1392/10/23 - رییس شورای روستای نمونه گردشگری فینسک گفت: این روستا به عنوان روستای نمونه گردشگری ثبت شده ولی این اتفاق تنها در روی کاغذ اتفاق افتاده ...